Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Hunden som är lössens värsta fiende (1:30)

Väglössen blir allt vanligare. Anticimex saneringar har blivit fem gånger fler sedan 2009. Hunden Dean är ett nytt vapen i kampen för att hitta de ovälkomna skadedjuren. (Published: Feb. 13, 2018)