Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Förödande cyklon i Tonga (1:00)

Tonga, norr on Nya Zeeland, har drabbats av den kraftigaste cyklonen i önationens historia. Hem, historiska byggnader och parlamentsbyggnaden är för förstörda. (Published: Feb. 13, 2018)